Integritetspolicy

Yllefabrikens integritetspolicy

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som har med dig och din person att göra: det kan vara namn, personnummer, adress, telefonnummer, mejladress och annat.

Varför hanterar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter om dig då du söker bostad  eller registrerar dina kontaktuppgifter för att få informationsutskick från oss. Vi gör det för att kunna erbjuda dig det boende du önskar och bedöma din lämplighet som kund. En viktig regel enligt de nya dataskyddsreglerna är att man inte får spara personuppgifter längre än det behövs för det angivna syftet. När uppgifterna inte längre är relevanta raderar vi dem, det är oftast då du själv meddelar att du inte vill finnas kvar som registrerad eller då du automatiskt raderas efter 12 månader om du inte uppdaterat din intresseanmälan.

Till vilka lämnar vi ut dina personuppgifter?

I vissa fall kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till företag som behandlar dem på vårt uppdrag. Vi lämnar också ut personuppgifter om vi måste enligt lagen eller beslut från myndighet.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få veta vilka av dina personuppgifter vi har och att rätta de uppgifter som är fel. I vissa fall har du också rätt att få dina personuppgifter raderade  eller begära att vår hantering begränsas, till exempel om du tycker att vi har fel uppgifter om dig. Du kan också begära att dina uppgifter flyttas från oss till ett annat företag och du har rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter.

Om du vill utnyttja någon rättighet lämnar du in en skriftlig begäran som du själv skrivit under. Det är för att vi ska kunna skydda din personliga integritet och se till att det är du och ingen annan som utnyttjar dina rättigheter.

Om du upplever att vi brister i vår hantering av dina personuppgifter vänder du dig till oss. Gamlebro AB, org.nr 556791-3990, är personuppgiftsansvarig när vi behandlar dina personuppgifter eller när andra företag gör det på vårt uppdrag. Datainspektionen är den myndighet som bevakar hur vi behandlar dina personuppgifter.

Har du frågor eller vill ha mer information?

Du får gärna kontakta oss om du har frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter. Du når oss via e-post dataskydd@yllefabriken.se eller genom att besöka oss i Bostudion c/o Hyresbostäder, Prästgatan 12c i Norrköping.

Vi hoppas att denna information har varit till nytta för dig!