Bygginfo

Förvandling pågår

Här hittar du information om hur bygget av den nya delen av Yllefabriken fortskrider.

Välkommen att följa utvecklingen.

Etapp 2

Bygginfo

Under hösten 2020 påbörjades byggarbetet av Yllefabriken etapp 2 och vidareutvecklingen av den återbrukade fabriken med planerade tillbyggnader för ytterligare bostäder och lokaler. 

Mark- och grundläggningsarbete kommer att pågå under ett antal månader inför den första byggnationen som är den höga tillbyggnaden vid gaveln (mot Strömmen & Gamlebro). Denna häftiga tillbyggnad, som ramar in Yllefabriken, kommer att erbjuda bostadsrätter. Byggtiden beräknas till cirka 2 år. Totalentreprenör är Sefab med sin etablering i hörnet Västgötebacken/Garvaregatan.

Bra att känna till är att byggnationen och utvecklingen av Yllefabriken kommer att medföra en del störningar och stök runtomkring fastigheten. Det kommer också att vara begränsad framkomlighet på Garvaregatan men möjligt att ta sig fram samt nyttja parkeringshuset Vårdtornet som vanligt.

Säkerheten kring byggplatsen

Arbetsplatsen kommer att vara avspärrad med tungavstängning och byggstaket under hela byggtiden. Dessutom är gångvägen på Garvaregatan skyddad av tungavstängning med tillhörande skyltning. Lyft med kran kommer endast ske över byggarbetsplatsen och vattnet. Vid vattnet kommer det även finnas en räddningsbåt.

Exteriör yllefabriken
Bostadsrätter etapp 2 - tillbyggnad. Illustration: White

Allmänt

Preliminära hållpunkter

  • Spontning och schaktning Nov 20-Dec 20
  • Borrning och delvis sprängning samt vajersågning i/av berget Nov 20-Mars 21
  • Pålning Mars 21
  • Grundläggning för kran Feb 21
  • Kranmontage Juni 21

Se förvandlingen live