Grön växt framför vit vägg
Hållbarhet

En grön guldkant på livet

Yllefabriken omvandlades utifrån en stark vision: projektet skulle vara en förebild inom hållbar fastighetsomvandling med unika mervärden. Det hållbara faktum att en gammal, välbyggd fastighet återbrukas och fylls med nytt liv är en av grundbultarna. Dessutom får du som invånare i Yllefabriken en grön guldkant på livet.

Långsiktig livskvalitet

Det gröna innehållet speglas i flera av de lösningar som planeras: till exempel för delade resurser, energieffektivisering, förnybara källor samt bil- och cykelpool. Men Yllefabriken kommer också möjliggöra delningsekonomi, kommunikation och möten mellan människor. Yllefabriken handlar inte om lyx, utan om långsiktighet och livskvalitet.

Ett hållbart återbruk​

Inför omvandlingen av Yllefabriken har det gjorts en kulturhistorisk inventering. Stora delar av fabrikens konstruktion bevaras och befintliga ytskikt som golv, väggar och tak återbrukas.

Möten mellan människor

Med både hyresrätter och bostadsrätter i flera olika storlekar skapas förutsättningar för en större variation bland invånarna i Yllefabriken. En mångfald som kan bana väg för nya spännande möten och oanade möjligheter.

 

Miljösmart tillgång till bil

Som invånare i Yllefabriken får du tillgång till en elbilspool. Ett klimatsmart resealternativ för samtliga som bor eller arbetar här. I bilpoolen finns nya, miljöklassade elbilar – för ett ekonomiskt och flexibelt sätt att ha bil. Och för kortare resor finns också en cykelpool.

Effektiv användning av energi

För att effektivisera förbrukningen av energi och vatten används bara lågspolande VVS-produkter och energisnåla armaturer, vitvaror, fläktar samt belysning med låg förbrukning. Du får också möjlighet till individuell mätning av din vattenförbrukning. Varje lägenhet har källsortering.

Delade resurser

Gemensam verktygslåda, låneböcker eller klädbibliotek? För dig som gärna delar istället för att äga prylar själv bjuder Yllefabriken på mängder av intressanta möjligheter. Som invånare i Yllefabriken får du utrymme och förutsättningar att tillsammans med dina nya grannar utveckla smarta sätt att ta tillvara på vilande resurser. I Yllefabriken ska det vara enkelt att dela istället för att äga.