Under vecka 23 fortlöper gjutningsarbetet av grundplattan för tillbyggnaden och de framtida bostadsrätterna. Förberedelser kommer även att påbörjas inför att mobilkranen kommer på plats och monteras senare under sommaren.