Omledning av trafik till Garvaregatan v.42, 44 & 46!

15 oktober, 2021

Det kommer grävas ner ledningar i marken på Garvaregatan, vilket innebär störning och omledning av trafik. Under vecka 42, 44 och 46 kommer sträckan att stängas av och fordonstrafik kommer att ledas om via S:t Persgatan och Tunnbindaregatan. Under vecka 43 och 45 kommer det ligga plåtar över schakten så att fordonstrafik kan passera. Gång- och cykeltrafikanter kan ta sig runt via Västgötegatan. Arbetet beräknas vara klart vecka 46.

Fler nyheter